LÅT OSS
STÄRKA DITT
VARUMÄRKE
PÅ LOKALA
MARKNADER

Conaxess Trade tillhandahåller skräddarsydda och effektiva lösningar till varumärkesägare för att skapa en lönsam och effektiv väg in på marknaden.

Din route-to-market-partner

Den flexibla värdekedjan i Conaxess Trade innehåller en rad skräddarsydda modulära lösningar för varumärkesägare. Vi kan tillhandahålla allt från hela eller delar av värdekedjan.

Klicka på flikarna för att läsa mer om varför och hur vi kan göra affärer ihop.

Träda in på en ny marknad?

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill utöka vårt varumärke på nya marknader men vi har varken tillräckligt med kunskap om den lokala marknaden eller några befintliga kontakter hos relevanta återförsäljare.

Din lösning och resultat:

Vi sätter vår unika kunskap och våra insikter om lokala marknader i rullning, vilket är nödvändigt när man ska träda in på nya outforskade marknader. Vad som fungerar på en marknad fungerar inte nödvändigtvis på en annan.

Genom vårt starka nätverk och utomordentliga tillgång till lokala företag maximeras din täckning och marknadsandel från starten.

Våra passionerade medarbetare engagerar sig djupt i varumärkena och fungerar som stöttande lokala varumärkesambassadörer åt dig.

Vi har bevisad expertis av att hantera internationella varumärken. Detta kombinerat med aktuella marknadsinsikter och organisatoriskt engagemang ger dig de bästa förutsättningarna för att ditt inträde på marknaden ska lyckas.

Planerar du att lansera ett nytt varumärke?

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill lansera ett nytt varumärke och vi behöver en route-to-market-lösning och en tydligt utarbetad strategi för att utveckla och anpassa varumärket till vår befintliga portfölj på ett bra sätt.

Din lösning och resultat:

Vi har bevisad erfarenhet med lyckade lanseringar av nya varumärken på våra lokala marknader. Vi tar oss an varje fall på olika sätt beroende på varumärket eftersom vi skräddarsyr varje route-to-market-lösning.

Vi har mycket god insikt i läget på marknaden, samt kategoritrender och konsumentbeteenden vilket underlättar för oss att utveckla din lanseringsstrategi. Den rätta mixen av marknadsföring skapas av våra brand managers. Key account managers och säljstyrkans tillgång till handeln säkerställer distribution och bästa möjliga synlighet – vilket skapar kännedom som vi omvandlar till försäljning.

Förutom en effektiv tillväxtstart sätter vi realistiska KPI:er i nära samarbete med dig – och vi utför kontinuerliga uppföljningar och håller koll på de senaste prestationerna.

Låt oss få ditt varumärke att uppnå sin fulla potential på lokala marknader

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill boosta vårt intryck på marknaden avsevärt, men på grund av vår storlek och ram har vi begränsade möjligheter att göra det.

Din lösning och resultat:

Vår gedigna expertis på den lokala marknaden tillåter oss att sätta fingret på hur du kan få ditt varumärke att växa på bästa sätt och vi har din nuvarande portfölj och dina prestationer i åtanke, men även externa faktorer såsom konsumenttrender, marknadsförhållanden och framtida möjligheter.

Då vi är en resultatorienterad säljorganisation med maximalt försäljningsdriv och närvaro över hela landet är ditt varumärke i trygga händer – att aktivera varumärken vid säljögonblicket är en av våra starkaste kompetenser och det kommer att märkas i din tillväxt.

Conaxess Trade har ett respekterat rykte på marknaden, något ditt varumärke drar fördel av när du blir en del av vår starka portfölj – vi skapar samverkan över kategorier och produkter.

Letar du efter en outsourcingpartner?

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill expandera vår befintliga verksamhet, vilket vi har klarat på egen hand förut, särskilt genom att öka vår kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Din lösning och resultat:

Vi gör dina fasta kostnader rörliga. Vi säkerställer också både en minskad kostnad och en ökad kundnöjdhet. Vi utlovar ett högkvalitativt back-office med låga kostnader, kostnadseffektiv teknologi och infrastruktur. På grund av vår storlek skapar vi kostnad- och expertissamverkan i alla aspekter.

En annan viktig faktor är att vi skräddarsyr lösningar baserat på dina särskilda behov och mål. Varje situation är unik och vi hanterar varje outsourcingpartnerskap individuellt och med fullt fokus. Vi kan tillhandahålla allt från hela eller delar av värdekedjan, exempelvis fältförsäljning eller fullservice-struktur.

Det bästa sättet att samarbeta kring en outsourcingstruktur är att dela samma mål och värdegrund. För oss är dynamik, pålitlighet, transparens och professionalism ledorden och vår vision är att få varumärken att växa och stärkas.

Ska du expandera till nya säljkanaler?

Din situation och dina ambitioner:

Vi funderar på att lägga till en säljkanal till vår befintliga route-to-market-struktur men vi känner inte till den här specifika kanalen, marknadsförhållandena och konsumentbeteendet.

Din lösning och resultat:

Vi har bred täckning över kanaler och vi arbetar med alla stora säljkanaler såsom retail, food service, on-trade, convenience, travel retail, pharmacy och e-commerce.

Vårt nära samarbete med kunderna inom handeln tillåter oss att utveckla en skräddarsydd kanalstrategi för ditt varumärke baserat på kunskap om lokala marknader och dina affärsmål.

Oavsett kanal kommer våra key account managers kraftfulla förhandlingsfärdigheter och vår överlägsna position på marknaden att ge dig enkel tillgång till dina drömmars distributionskanal. Vår flexibla försäljningsstruktur ser till att ditt varumärke får en smidig implementering i den skräddarsydda kanalstrategin.

Hur ett partnerskap påbörjas:

DIN SITUATION: Vi analyserar och utvärderar den nuvarande route-to-market-situationen, potentialen i ditt varumärke och utmaningarna det står inför.

DINA AMBITIONER: Med utgångspunkt i den gällande marknadssituationen reder vi ut ambitioner, behov, förväntningar och drömmar och dessutom kommer vi överens om gemensamma affärsmål.

DIN LÖSNING: Vi skapar en skräddarsydd route-to-market-lösning för ditt specifika varumärke och dina specifika behov baserat på våra insikter på den lokala marknaden, vår expertis och vårt nätverk.

DINA RESULTAT: Vi genomför planerna och säkerställer en lyckad implementering på marknaden – genom att katalysera ditt varumärkes tillväxt och utveckling.

VI ÄLSKAR VARUMÄRKEN

Vårt engagemang till att frigöra potentialen hos världens mest ambitiösa varumärken utgör motivationen för alla som arbetar på Conaxess Trade.

Marknadsföring

Vårt marknadsföringsteams allra viktigaste uppgift är att utveckla och genomföra marknadsstrategier för våra varumärken. Vi utvecklar marknadsföringskampanjer för konsumenter och handeln, både online och offline, beroende på målgrupper och affärsmål. Som din lokala expert är vi alltid på jakt efter nya möjligheter på marknaden genom att analysa av den pågående marknaden för de olika kategorierna och genom att övervaka och rapportera om utvecklingen i marknaden. Att få varumärken att växa kräver identifiering av och anpassning till trender och förändringar på marknaden.

Key Account Management

Våra Key account managers och vår säljstyrka säkerställer vår breda täckning av de stora distributionskanalerna och de tillhandahåller varumärkena med unik tillgång till handeln. Våra Key account managers bygger broar mellan våra två viktiga intressenter: varumärkesägare och kunder. Deras goda förhandlingsfärdigheter och nära relationer med kunderna är avgörande för de många varumärken som vi samarbetar med. Key account management skapar värde för kunden genom att vara den effektiva portvakten – de har tillräckligt med erfarenhet och insikt för att råda och samarbeta med kunderna om vilken prestation de kan förvänta sig från varumärkena och produkterna.

Försäljning

Conaxess Trades landsomfattande säljstyrkor är våra starka muskler – de är flexibla och rörliga. Vi möjliggör ett effektivt utförande av kampanjer eller marknadsinträden och optimala point-of-sales-framträdanden. Deras engagemang, professionalism och frekvensen av deras besök stärker vår relation och nätverk med kunderna i de lokala butikerna. Säljstyrkan är värdefull för kunderna eftersom de ser till att shoppingområdena bibehåller sin dynamik och inspiration vilket katalyserar försäljningstillväxten och konsumentnöjdheten. Våra säljare är experter på att hantera en stark portfölj – inklusive både internationella och lokala varumärken med olika strategier – något som är nödvändigt vid samarbeten med kunder.

Logistik

Conaxess Trade erbjuder skräddarsydda lager- och logistiklösningar till varumärkesägare. Vi kontrollerar varje steg i processen och vi hanterar ditt varumärke mycket varsamt. Vi garanterar smidig distribution och leverans.

I linje med våra skräddarsydda route-to-market-lösningar är vår lager- och logistikservice flexibel och kan möta många olika krav från varumärkesägare. Vi kan både skala upp och ner tack vare vår lagerstruktur. Dessutom är vi flexibla gällande säsongsförändringar och när nya varumärken läggs till i portföljen.

Vi samarbetar nära med inköp-, försäljning- och marknadsföringsavdelningarna, särskilt gällande rapportering och prognosplanering.