LANSERA ETT
NYTT VARUMÄRKE?

Dra nytta av våra kunskaper

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill lansera ett nytt varumärke och vi behöver en route-to-market-lösning och en tydligt utarbetad strategi för att utveckla och anpassa varumärket till vår befintliga portfölj på ett bra sätt.

Din lösning och resultat:

Vi har bevisad erfarenhet med lyckade lanseringar av nya varumärken på våra lokala marknader. Vi tar oss an varje fall på olika sätt beroende på varumärket eftersom vi skräddarsyr varje route-to-market-lösning.

Vi har mycket god insikt i läget på marknaden, samt kategoritrender och konsumentbeteenden vilket underlättar för oss att utveckla din lanseringsstrategi. Den rätta mixen av marknadsföring skapas av våra brand managers. Key account managers och säljstyrkans tillgång till handeln säkerställer distribution och bästa möjliga synlighet – vilket skapar kännedom som vi omvandlar till försäljning.

Förutom en effektiv tillväxtstart sätter vi realistiska KPI:er i nära samarbete med dig – och vi utför kontinuerliga uppföljningar och håller koll på de senaste prestationerna.

Hur ett partnerskap påbörjas:

DIN SITUATION: Vi analyserar och utvärderar den nuvarande route-to-market-situationen, potentialen i ditt varumärke och utmaningarna det står inför.

DINA AMBITIONER: Med utgångspunkt i den gällande marknadssituationen reder vi ut ambitioner, behov, förväntningar och drömmar och dessutom kommer vi överens om gemensamma affärsmål.

DIN LÖSNING: Vi skapar en skräddarsydd route-to-market-lösning för ditt specifika varumärke och dina specifika behov baserat på våra insikter på den lokala marknaden, vår expertis och vårt nätverk.

DINA RESULTAT: Vi genomför planerna och säkerställer en lyckad implementering på marknaden – genom att katalysera ditt varumärkes tillväxt och utveckling.