VISSELBLÅSARTJÄNST

Hos Conaxess Trade bedriver vi vår verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar

Vi vill agera utifrån principer om öppenhet och ärlighet, inklusive möjligheten för anställda och affärspartners att anmäla eventuella missförhållanden i verksamheten. Med en visselblåsartjänst gör Conaxess Trade det möjligt att anmäla alla misstankar om allvarliga missförhållanden eller överträdelse av lagar.

Conaxess Trades visselblåsartjänst ger en möjlighet att anonymt skicka information om allvarliga missförhållanden inom företaget. Den kan användas av anställda, affärspartners och anställda hos samarbetspartners som har information om allvarliga missförhållanden inom Conaxess Trade.

Allvarliga missförhållanden innefattar, men är inte begränsat till, överträdelse av lagar, allvarliga personkonflikter på arbetsplatsen eller att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter till affärspartners.

Visselblåsartjänsten är ett komplement till den direkta och dagliga kontakten inom Conaxess Trade om brister och otillfredsställande förhållanden. För partnerna är visselblåsartjänsten ett komplement till direktkommunikation med en kontaktperson eller ledningen.

Informanten är anonym och anmälan skickas via en tredje part till Conaxess Trade Groups styrelse. Vi rekommenderar att du anger dina kontaktuppgifter eftersom det underlättar utredningen av ärendet. Alla ärenden behandlas strikt konfidentiellt och anmälan behandlas separat från Conaxess Trades IT-system. Därmed kan IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera avsändaren inte spåras. Vi har också en process på plats för att radera alla uppgifter efter en rimlig tid.

Du kan göra en anmälan med hjälp av formuläret nedan.


Ladda upp dokument

Bifoga alla relevanta dokument.

Max filstorlek: 100 MB.
Max filstorlek: 100 MB.
Max filstorlek: 100 MB.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.