TA DIG IN PÅ
EN NY MARKNAD?

Utnyttja vår marknadsexpertis

Din situation och dina ambitioner:

Vi vill utöka vårt varumärke på nya marknader men vi har varken tillräckligt med kunskap om den lokala marknaden eller några befintliga kontakter hos relevanta återförsäljare.

Din lösning och resultat:

Vi sätter vår unika kunskap och våra insikter om lokala marknader i rullning, vilket är nödvändigt när man ska träda in på nya outforskade marknader. Vad som fungerar på en marknad fungerar inte nödvändigtvis på en annan.

Genom vårt starka nätverk och utomordentliga tillgång till lokala företag maximeras din täckning och marknadsandel från starten.

Våra passionerade medarbetare engagerar sig djupt i varumärkena och fungerar som stöttande lokala varumärkesambassadörer åt dig.

Vi har bevisad expertis av att hantera internationella varumärken. Detta kombinerat med aktuella marknadsinsikter och organisatoriskt engagemang ger dig de bästa förutsättningarna för att ditt inträde på marknaden ska lyckas.

Hur ett partnerskap påbörjas:

DIN SITUATION: Vi analyserar och utvärderar den nuvarande route-to-market-situationen, potentialen i ditt varumärke och utmaningarna det står inför.

DINA AMBITIONER: Med utgångspunkt i den gällande marknadssituationen reder vi ut ambitioner, behov, förväntningar och drömmar och dessutom kommer vi överens om gemensamma affärsmål.

DIN LÖSNING: Vi skapar en skräddarsydd route-to-market-lösning för ditt specifika varumärke och dina specifika behov baserat på våra insikter på den lokala marknaden, vår expertis och vårt nätverk.

DINA RESULTAT: Vi genomför planerna och säkerställer en lyckad implementering på marknaden – genom att katalysera ditt varumärkes tillväxt och utveckling.